2people-2567915

Gudstjeneste

Søndag 24. oktober kl. 11:00
Martin Kolsrud taler om
Hvem sier dere jeg er ?
Kjell og Kristin leder i lovsang
Kirkekaffe