1people-2567915

Gudstjeneste

Søndag 19. mars
Kl. 11:00
Ole-Bjørn Haugaasen taler
Sang av Malene Jone
Kirkekaffe
Velkommen