pastor-stilling

Pastor utlysning

Menigheten søker pastor i ca 80 % stilling, fra august 2021

Misjonskirken Betel Mjøndalen er en selvstendig menighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Vi holder til midt i Mjøndalen i Drammen kommune. Drammen og omegn er et område i vekst. Vi har et funksjonelt kirkebygg med gode muligheter til aktiviteter for alle aldre. Menigheten er preget av engasjement og trofasthet. Vår visjon er: Guds godhet tilgjengelig.

Menigheten søker pastor i ca 80 % stilling, fra august 2021

Vi søker en person som, sammen med oss, vil lede og utvikle menighetens arbeid, gudstjenesteliv og utadrettede virksomhet. For oss er styrking og utvikling av barne-, ungdoms- og familiearbeidet særlig viktig fremover. Dette er menighetens satsningsområder.

Vi ønsker på sikt å kunne ansette flere medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategiarbeid for å virkeliggjøre menighetens visjon og satsningsområder
 • Undervisning, forkynnelse og disippelgjøring
 • Administrasjon/koordinering av gudstjenester, frivillig arbeid og menighetens øvrige drift
 • Funksjon som daglig leder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teologisk utdannelse
 • Erfaring fra menighetstjeneste, gjerne som pastor

Egenskaper:

 • Lederegenskaper
 • Liker å jobbe i team, men kan også jobbe selvstendig
 • Er kontaktskapende og glad i mennesker
 • Er inkluderende og tillitsskapende
 • Er visjonær og mulighetstenkende
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi ønsker atdu setter ditt preg på stillingen ut fra gaver og utrustning. Videre at du etablerer deg i lokalmiljøet.

Lønn, pensjon og forsikringsavtaler i henhold til Misjonskirken Norges tariffavtaler.

Søknadsfrist 17.01.2021

Søknad med CV og referanser sendes: post@misjonskirken-mjondalen.no

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål! Ta kontakt med oss:

Anne Sofie R. Andersen, Tlf 48063218 - epost: anne_sofie_randa@hotmail.com

Tove Bråten, Tlf 47701233 etter kl 17 -  epost: Bratov69@outlook.com