plakat-host-22

Tvist

Barnekoret Tvist (5-12 år)
Vi synger friske barnesanger og leiker sammen.
Øver 2. hver uke.
Velkommen