1betel-dug

Vaskedugnaden fortsetter...

Felles vasking/dugnad forsetter. Mye er gjennomført men det gjenstår endel enda. Oversikten med arealer som skal vaskes ligger fortsatt i kafeen.