fellesskap

Gudstjenester utgår inntil videre.

Dette pga korona situasjonen.

På grunn av forverret smittesituasjon og innstramminger fra Drammen kommune, må vi dessverre avlyse gudstjenester og andre samlinger på Betel for en periode.

Vi følger kommunens anbefalinger og kan derfor per nå ikke si noe om når vi kan samles igjen.