1uten-navn-3

NB Tentro

Frikirkelig konfirmasjon

Flere frikirker i Nedre Buskerud samarbeider om NB Tentro, som er et frikirkelig konfirmasjons-alternativ, åpent for alle. Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet «undervisning». Målet er at du skal få oppleve at troen på Jesus handler om relasjon og ikke religion.

Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med Den Norske Kirkes undervisning. Men det er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge tentro-konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til andre aktiviteter enn undervisningen og turene. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe. Tentro har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra NB- tentro-menighetene som står ansvarlige for turer, undervisningskvelder og gruppesamlinger, men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

 Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger torsdager, hver 14. dag, samt to turer i løpet av året blant annet til London.

Ta kontakt med pastor hvis du ønsker mer informasjon.