Gudstjeneste

Søndagen er ukas høydepunkt i kirka. Da samles alle generasjoner for fellesskap med Gud og hverandre.

Gudstjenestene er åpne for alle og består av solid undervisning, lovsang, og ikke minst et godt fellesskap. I gudstjenesten samles vi i tilbedelse og bønn, og lærer mer om Jesus og livet med Han.

Barna har søndagsskole og ungdommen har bibelgruppe under gudstjenesten. Etterpå er det kirkekaffe for alle sammen.

Én søndagskveld i måneden er det Søndags kvelsdsmøte..