1crucifixion-310428_960_720

Jesus

 - For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Johannes 3,16)

- Troen på Jesus er relasjon, ikke religion.

KORSET OG OPPSTANDELSEN

Bibelen er historien om Guds redningsoperasjon. Det er historien om hvordan Gud skapte en god verden, men hvor menneskene valgte å gå sine egne veier. Det er historien om hvordan Gud gjør alt for å redde oss fra ondskap, synd og død.

Det er historien om Jesus, Guds sønn som kom og viser oss at veien til Gud ikke handler om prestasjoner og religiøse øvelser. Troen er en gave. Man kan ikke gjøre seg fortjent til det. Det er bare Guds nåde som redder et menneske, og Gud lengter etter å inkludere deg i den familien du alltid har vært ment for. I Bibelen viser Jesus at alle mennesker er verdifulle for Gud, uavhengig av sosial status, kultur og nasjonalitet. Uansett hvem du er, eller hva du har gjort.

Jesus ofret seg selv på korset, for alle mennesker, og tok på seg all verdens synder, slik at ingenting skal skille oss fra Gud. Han betalte prisen som vi skulle betalt. Bare Jesus, som var fullt menneske og fullt Gud, kunne gjøre det. Og fordi han stod opp igjen og beseiret døden, så er vi frie fra synden, hvis vi vil. Du er invitert inn i Guds familie, og du har et valg.

- Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. (Johannes 14,6)

Mange leter etter meningen med livet. De prøver å finne ut hvem de der. Hvis du vil vite meningen med livet, så må du gå til han som skapte deg. Gå til Gud. Du har en hensikt. Det er ikke tilfeldig at du finnes. Ingenting kommer av ingenting. Du er helt unik, og ment for Guds familie. 

LIVET MED JESUS

Gud er med oss i gleder og sorger, og Den Hellige Ånd er vår hjelper og veiviser. Alle mennesker er skapt unike av Gud, med forskjellige talenter, interesser og personligheter som vi kan bruke for å bygge Guds rike. Der vi er i våre liv, er vi også ambassadører for Jesus. Han har bedt oss fortelle hele verden de gode nyhetene.

Vi kan be til vår Far i himmelen, og ha et dypt og personlig forhold til han. Han har gitt oss Bibelen, som er Guds Ord og helt essensiell i vår etterfølgelse av Jesus.

Jesus sier: 

- Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matteus 22,37-39)

Det er relasjon, ikke religion.

Vil du lære mer om Jesus? Ta kontakt med pastor, og må Gud velsigne deg.