12017-05-18-4.png

Søndagsskolen

Barnas eget opplegg under gudstjenestene.

Jungelgjengen - 3 til 9 år: Vi ønsker at barna skal få bli bedre kjent med Jesus og få en tro som varer livet ut. Etter en felles oppstart med de voksne i gudstjenesten, går barna til søndagsskolerommet.

Her er det sang, bønn og kreativ bibelformidling. Søndagsskolen avsluttes med felles aktiviteter sammen med de eldste barna.

Popcorn - 5.-7.klasse: Dette er gruppa for de som er midt mellom barn og ungdom. Vi ønsker å ta på alvor de eldste barnas hverdag i forhold til selvbilde, vennskap og skole og følge dem på veien mot en tro som tåler hverdagen og livet. En tro på en god Gud som alltid er til stede.

Her snakkes det om troen og livet, gjerne med utgangspunkt i en filmsnutt om et relevant tema. Samlingen avsluttes med en aktivitet sammen med Jungelgjengen. Barna på Popcorn har også mulighet til å prøve seg som hjelpeledere i enkelte samlinger.