Givertjeneste

Bli med på spleiselaget.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å bli fastgivere og investere i menigheten vi er en del av. Slik bidrar du til at kirken vår kan ha en forutsigbar økonomi og nå lenger ut med vårt arbeid og vår visjon.

Her er noen måter du kan bidra på:

  • Bli fastgiver via avtalegiro
  • Gi kollekt på søndagene.
  • Gi en enkeltgave til menighetens konto: 3000.30.34352
  • Gi en gave øremerket til vårt kirkebygg: 3000.30.55473
  • Vipps til #80350.
  • Melde deg inn i trossamfunnet.

Avtalegiro og skattefradrag: Når du gir gaver (via giro/avtalegiro/kirkebygg) fra 500 kroner og inntil 50 000 kroner på et kalenderår, så får du skatterefusjon på 23%. Det vil si at hvis du for eksempel gir maks beløp, så får du refundert 11 500 kroner fra staten.

Du kan printe ut en avtalegiro her, fylle den ut og legge den i kollekten i en konvolutt, eller sende den til Postboks 145, 3051 Mjøndalen, eller maile den til pastor@misjonskirken-mjondalen.no.

Bli medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge: Du generer ”statsstøtte” om du blir medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Hvert år får Misjonskirken Betel Mjøndalen utbetalt en viss sum av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet. Dette kan utgjøre en stor økonomisk fordel for menigheten vår, så vi anbefaler deg sterkt å melde deg inn trossamfunnet Misjonskirken Norge.