Kontakt kirken

Besøksadresse: Misjonskirken Betel Mjøndalen, Parkveien 1, 3050 Mjøndalen
Postadresse: Postboks 145, 3051 Mjøndalen
Organisasjonsnummer: 971313463
Mobil nummer: 928 45 198
E-post til kirken: post@misjonskirken-mjondalen.no

Ansatte

Lederskapet

Håvard Hem

Medlem av lederskapet

Anette Randa Vangen

Medlem av lederskapet

Bjørg Lindquist

Medlem av lederskapet

Esther Janøy

Medlem av lederskapet