Kontakt kirken

Besøksadresse: Misjonskirken Betel Mjøndalen, Parkveien 1, 3050 Mjøndalen
Postadresse: Postboks 145, 3051 Mjøndalen
Organisasjonsnummer: 971313463

Midlertidig telefonnummer: 924 38 953 (Lederskapet v/Dag Andersen)

Ansatte

Lederskapet

Dag Andersen

Leder for lederskapet

Anne Sofie Randa Andersen

Administrasjonsmedarbeider, og medlem av lederskapet

Håkon Filip Lindquist

Medlem av lederskapet

Inger Gammelsether

Medlem av lederskapet

Andreas Strøm

Medlem av lederskapet

Kari Wego

Medlem av lederskapet