14241416_1165586163498685_384876803061702702_o
Misjonskirken Betel Mjøndalen ligger i Parkveien 1, midt i Mjøndalen sentrum.

Om kirken

Misjonskirken Betel Mjøndalen er en flergenerasjonsmenighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Vi holder til midt i Mjøndalen sentrum, og er for tiden i gang med en spennende utbygging.

Søndagen - Menighetens hjerte

Gudstjenesten er på mange måter menighetens hjerte. Her samles vi for fellesskap, tilbedelse og undervisning. Tre søndager i måneden har vi gudstjeneste kl.11:00. Gudstjenestene er for alle generasjoner, med søndagsskole for barna og bibelgruppe for ungdommene. En søndag i måneden er det kveldsmøte kl.18:00, hvor det er flest godt voksne som samles.

Resten av uka møtes vi til ulike grupper og samlinger. Dette kan du lese mer om under fanene barn, ungdom og voksne.

Satsningsområder 2017-2019

Vi ønsker å være en sunn og misjonal menighet hvor stadig nye mennesker kan finne veien til fellesskapet og troen på Jesus. Som et ledd i dette arbeidet har vi deltatt i Menighetsskolen i regi av Misjonskirken Norge over en periode på 18 måneder. Gjennom denne prosessen har vi landet på to satsningsområder som vi ønsker å gi ekstra fokus de neste to årene. 

  • Videreutvikling av søndagen, både gudstjeneste og søndagsskole
  • Økt fokus på uttadrettet arbeid

Vårt strategiteam jobber videre sammen med lederskapet for å videreutvikle disse områdene.

Vår historie og tilhørighet

Misjonskirken Betel Mjøndalen ble stiftet av haugianere allerede i 1891. Menigheten møttes da i Vikkollveien. På 1920-tallet gikk vi inn i trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund, nå kalt Misjonskirken Norge.

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn på linje med andre trossamfunn i Norge. Det er godt samarbeid med de ulike trossamfunnene, og Misjonskirken Norge er med i Norges Frikirkeråd og andre felleskristelige råd og organer.

Man kan være medlem av Misjonskirken Betel Mjøndalen og samtidig stå som medlem i et annet trossamfunn, f.eks. Den Norske Kirke.