14241416_1165586163498685_384876803061702702_o
Misjonskirken Betel Mjøndalen ligger i Parkveien 1, midt i Mjøndalen sentrum.

Om kirken

Misjonskirken Betel Mjøndalen er en flergenerasjonsmenighet tilknyttet Misjonskirken Norge. Vi holder til midt i Mjøndalen sentrum, og er for tiden i gang med en spennende utbygging.

Søndagen - Menighetens hjerte

Gudstjenesten er på mange måter menighetens hjerte. Her samles små og store til fellesskap, tilbedelse og undervisning. Tre søndager i måneden har vi gudstjeneste kl.11:00. Da er det også søndagsskole med Jungelgjeng for de minste (3 år til 4. klasse) og Between fra 5. klasse og oppover. En søndag i måneden er det kveldsmøte kl.18:00, uten eget barneopplegg.

Resten av uka møtes vi til ulike grupper og samlinger. Dette kan du lese mer om under fanene barn, ungdom og voksne.

Satsningsområder 2017-2019

Vi ønsker å være en sunn og misjonal menighet hvor stadig nye mennesker kan finne veien til fellesskapet og troen på Jesus. Som et ledd i dette arbeidet har vi deltatt i Menighetsskolen i regi av Misjonskirken Norge over en periode på 18 måneder. Gjennom denne prosessen har vi landet på to satsningsområder som vi ønsker å gi ekstra fokus de neste to årene. 

  • Videreutvikling av søndagen, både gudstjeneste og søndagsskole
  • Økt fokus på uttadrettet arbeid

Vårt strategiteam jobber videre sammen med lederskapet for å videreutvikle disse områdene.

Vår historie og tilhørighet

Misjonskirken Betel Mjøndalen ble stiftet av haugianere allerede i 1891. Menigheten møttes da i Vikkollveien. På 1920-tallet gikk vi inn i trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund, nå kalt Misjonskirken Norge.

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn på linje med andre trossamfunn i Norge. Det er godt samarbeid med de ulike trossamfunnene, og Misjonskirken Norge er med i Norges Frikirkeråd og andre felleskristelige råd og organer.

Man kan være medlem av Misjonskirken Betel Mjøndalen og samtidig stå som medlem i et annet trossamfunn, f.eks. Den Norske Kirke.