trekkspill

Mannsgruppa

Mannsgruppa er for menn som liker å synge og som setter pris på et godt fellesskap.

Et par torsdager i måneden samles 10-12 menn til sangøvelse, åndelig fellesskap og sosialt samvær. Reportoaret består av gode, evangeliske sanger som fortsatt gir velsignelse.
 
Én søndag i måneden har Mannsgruppa ansvar for kveldsmøtet i kirka vår. I tillegg synger de på enkelte arrangementer i bygda. Hvert semester arrangeres det fest i kirken med de over 50 som målgruppe. Mannsgruppa har alltid plass til flere, så dersom du er interessert er du velkommen til å møte opp på neste øvelse.