prayer-888757

Tirsdagsbønn

Hver tirsdag er det bønnemøte i peisestua kl.11.

Vi møtes i peisestua, hvor vi takker og ber for menigheten, og for ulike aktuelle behov i nærmiljøet og i verden.