1tvist.png

Tvist

Barnekoret Tvist er for barn fra 5 år og oppover. Velkommen til øvelse.

SEMESTERPLAN FOR  TVIST  høsten 2021

Første øvelse 14.september

Vanlige øvelser varer fra kl.17.30-18.30 og inneholder sangøvelse, lek og en bibelfortelling e.l.. Det kan bli endringer underveis. 
Sang på familie-gudstjenester på Betelvil dere få mer beskjed om senere.

Kontingent kr.200,- pr halvår. Dette bes betales  innen 3 uker fra oppstart. 

NB! Barn fra 6-18 år i Drammen kommune kan laste ned Fritidskortetog benytte det ved betaling. Gå inn på www.drammen kommune.no. Søk på Fritidskortet, så får dere opp hvordan dere får tak i det.

De som har brukt opp beløpet på Fritidskortet, betaler kontingenten til Tvist, Mjøndalen Misjonsmenighet, kontonr.: 2220.35.39154.  

Ledere: Solveig Ringsby Nordlie og Marit Kjøllesdal. I tillegg er Per Otto Vangen med noen ganger.

Kontaktperson: Marit Kjøllesdal, tlf. 975 64 275. Mail: marit.kjollesdal@ebnett.no

Kontaktperson: