2tvist

Tvist

Barnekoret Tvist er for barn fra 5 år og oppover. Velkommen til øvelse.

SEMESTERPLAN FOR  TVIST  høsten 2020 kommer.

Første øvelse 8. september

Vi har nå gått over til øvelser 2.hver tirsdag.

Uke:

Dato:

Kl.:

Hva skjer?

Merknader:

37

Tirs.   8.9

17.30

Oppstart

 

39

Tirs. 22.9

17.30

Øvelse

 

41

Tirs.   6.10

17.30

Øvelse

 

43

Tirs. 20.10

17.30

Øvelse

 

45

Tirs.   3.11

17.30

Øvelse

 

47

Tirs. 17.11

17.30

Øvelse

 

49

Tirs.  1.12.

17.30

Øvelse

 

51

Tirs. 15.12

17.30

Øvelse + juleavslutning

 

52

Julaften

15.30

Familiegudstjeneste

Tvist deltar med sang??

Vanlige øvelser varer fra kl.17.30-18.30 og inneholder sangøvelse, lek og en bibelfortelling. Det kan bli endringer underveis. 
I tillegg skal vi kanskje synge på familie-gudstjeneste på Betel 18.10 eller 15.11. Det vil dere få beskjed om senere. 

Kontingent kr.200,- pr halvår. Dette bes betales  inn til Tvist, Mjøndalen Misjonsmenighet, kontonr.: 2220.35.39154   NB! Nytt nummer.   innen 3 uker. Se nedenfor! 

Kontaktperson: Marit Kjøllesdal, tlf. 97 56 42 75. Mail: marit.kjollesdal@ebnett.no

Kontaktperson: